Vincentius

Sankt Vincentius
Diakon og martyr

Attribut:
Helgendag: 22. januar

I Sankt Laurentius' legende kan man læse, at Vincentius kom til Rom efter at have mødt Sankt Laurentius i Spanien. Her blev han diakon i Roms kristne menighed, men led martyrdøden under Diocletians kristenforfølgelser, sandsynligvis i år 304.

Den eneste grund til, at vi ved noget om Vincentius er fordi Augustin har skrevet noget af hans legende. Her kan man læse, at Vincentius martyrium var identisk med Sankt Laurentius martyrium, idet han blev stegt på en rist.

Sankt Vincentius har været kendt i hele Danmark i senmiddelalderen, men han er kun gengivet i ganske få kalkmalerier. Man finder ham blandt andet i Skive gamle kirke, hvor han sidder med en palmegren i hånden som attribut