Wilhelm

Sankt Wilhelm af Æbelholt
Abbed, død den 6. april 1206

Attribut:
Helgendag: 16. juni

Wilhelm af Æbelholt var oprindeligt augustinermunk i Saint- Geneviève klostret i Paris, men blev hentet til Danmark af biskop Absalon. I første omgang grundlagde han et kloster på Eskildsø, men sidenhen flyttede han til Æbelholt kloster, der med tiden blev et af de største klostre i Danmark.

Legenden om Sankt Wilhelm beretter om en energisk og nidkær kristen, der blot ønsker at reformere klostervæsenet. Men der er ingen undere eller egentlige mirakler knyttet til hans legende, så det kan være svært at få øje på, hvad der gjort Wilhelm af Æbelholt til helgen. En forklaring kan være hans nære tilknytning til bisperne Absalon og Anders Sunesøn. Sidstnævnte fik i 1224 Wilhelm kanoniseret på egen foranledning.