Michael Sjælevejer

Sankt Michael Sjælevejer
Ærkeengel

Attribut:
Helgendag: 29. september

Sankt Michael er englenes anfører, men æres som helgen. Gennem bibelfortolkninger er der fremvokset en opfattelse af Michael som knyttet til døden og dommedag, hvor han var sjælens fører. I fremstillingerne af Michael som Sjælevejer ses han stående med en vægt i hånden og oftest i gang med at veje en sjæl. Denne gengivelse knytter sig hyppigt til dommedags- og skærsildfremstillingerne (skærsilden indgik som en officiel del af kirkenlæren fra 1439).

Sankt Michaels betydning som sjælens fører har givet ham en fremtrædende plads i kirkekunsten. I kalkmalerierne finder man Sankt Michael gengivet som både Sjælevejer og Dragedræber, men i perioden efter 1450 er han hyppigst gengivet som Sjælevejer. Når Sankt Michael Sjælevejer bliver gengivet alene, er det som regel på en væg, hvor kalkmaleriet har fungeret som andagtsbillede. Som attribut har Sankt Michael Sjælevejer naturligt nok en vægt.

Sankt Michael gengives også som Dragedræber.