Alteret
sognekirke.dk


Koret er adskilt fra skibet ved et lille rækværk af træ. Desuden er der en lille niveauforskel i gulvet, således at gulvet i koret er hævet en anelse over gulvet i skibet.

Midt på østgavlen finder man alterbordet, der er af fyrretræ. På dette er altertavlen samt stager og kalke placeret.

Altertavlen stammer fra 1882 og er malet af Carl Bloch. Det er en kopi af Anton Dorphs maleri "Maria og Martha", der hænger i Sankt Stefans kirke i København. Originalen er malet 1874. Det er Jesus, Maria og Martha man ser på altertavlen, af inskriptionen kan man læse "Eet er fornødent". Det henviser til historien fra Bibelen om Maria og Martha (Lukas Evangeliet 10, 38-42).

Alterstagerne er fra omkring 1675. De er ikke ens. Den ene hviler på en fod af tre små løver, den anden har også løvefigurer, men er udformet på en anden måde.

På kirkens alterbæger står der: "Anno 1700 haver Hr. Mads Hessel og Magrethe Reenberg foræret denne kalk og disk til Venø kjerk." Mads Hessel var præst i Hjerm, Margrethe Reenberg hans kone.

Den syvarmede stage blev foræret til kirken i 1938 af Frk. Cath Holdt. I bunden af stagen er følgende indskrift: "Guds Fred. Cath Holdt, Struer, nu Vanløse. Julen 1938." Stagen har sin faste plads på alterbordet.