Kalkmalerierne
sognekirke.dk


Kalkmalerierne er fra perioden 1884-1886. De blev fundet ved et tilfælde, da man i 1991 restaurerede kirken.

Kalkmalerierne dækker murens nederste del, og forestiller ganske særegent en stoleværksfacade i renæssancestil. Mellem hver gavl var der malet en låge med stadebrugerens initialer og et årstal. Denne form for udsmykning kendes ikke fra andre kirker, og man kan kun gisne om grunden til dette specielle motivvalg. Pladsmangel eller økonomiske årsager er de mest sandsynlige. Kalkmalerier var forholdsvis billige at lave, og i en lille kirke som Venø, er det ikke muligt at have stolestæder med låger, da disse ville komme i kambolage med hinanden i det lille kirkerum.

Kalkmalerierne er udført i røde og sorte farver. På kirkens nordvæg har man i vestenden fremdraget fire stader med låger, stadebrugernes initialer samt årstallene 1686. Kalkmalerierne har været malet langs hele nordvæggen. Længst mod vest er et enkelt stoleværk ikke fremdraget, da det ville være delvist skjult bag orglet, og mod øst fandtes en herskabsstol og en dobbeltgavl malet på væggen sammen med årstallet 1684 og stadebrugerens initialer, disse står heller ikke fremme i dag, da de heller ikke harmonerer med kirken nuværende indretning.

Sydvæggen har formentlig også været dækket med kalkmalerier, disse er dog ikke blevet afdækket, da der ikke blev konstateret farverester af betydning her. Kalkmalerier på kirkernes sydsider er oftest meget dårligt bevaret på grund af de store udsvingninger i temperaturen denne side udsættes for.

Ud fra de fragmenter der var bevaret er kalkmalerierne blevet istandsat til en klart forståelig helhed, hvor der er lagt vægt på at beholde farvefladernes levende nuancering.