Alterfløjene
sognekirke.dk


Oprindeligt var der en trefløjet altertavle i kirken. Den blev i 1882 udskiftet med den altertavle, der smykker kirken i dag, og som er malet af Carl Bloch. Altertavlen er en kopi af Anton Dorphs maleri "Maria og Martha", der hænger i Sankt Stefans kirke i København

Den oprindelige altertavle blev lagt på loftet indtil den i 1930'erne blev fundet frem og restaureret. Da var midterpartiet dog så ødelagt, at man valgte at give det til Struer museum, der siden har smidt det ud!

I dag er kun sidefløjene bevaret, og motivet i midten er ukendt, optegnelser antyder dog, at det har været en afbildning af den sidste nadver, og et citat fra Bibelen "Men hvert menneske prøve sig selv og saaledes æde han af Brødet og drikke af kalken" (1. Korintherbrev 11, 28).

Sidefløjene bruges som udsmykning af kirkens sydvæg. Selve fløjene er fra 1500-tallets slutning, men de malerier der smykker dem i dag er fra 1700-tallet.

På den venstre fløj ses lovens tavler, af indskriptionen kan man læse "Loven er given ved Moses",

Maleriet på højre fløj forestiller et lys i en stage, det ledsages af følgende inskription: "Kirken og Sandheden er bleven ved Jesus Kristus".

Oven over disse malerier skulle der have været afbildet et Guds øje, der så på en fra himmelen og ned gennem skyerne.