Venø kirke
sognekirke.dk


Kirken er hovedsagelig bygget af kløvet kampesten af den slags man fandt på stranden. Munketegl er blevet anvendt til hjørner, senere udbedringer, udmuringen af syddøren og opførelsen våbenhuset.

Kirken har ikke noget tårn, klokken er placeret i en niche i langhusets vestgavl.

Inden for i kirken findes koret mod øst, det er adskilt fra skibet ved et lille rækværk af træ. Bag rækværket står kirkens alter med altertavlen på. Prædikestolen findes syd for alteret, mens døbefonten står på nordsiden, og over denne hænger et lille krucifiks.

Mellem vinduerne på sydvæggen finder man alterfløjene fra den gamle altertavle, under vinduerne kan man skimte en udbulning af muren, det er sporene efter en gammel hattehylde. Spytbakker har ligeledes hørt til i denne side af kirken, der ifølge traditionen var mændenes, mens kvinderne sad i nordsiden. Både hattehylden og spytbakkerne opbevares nu på kirkens loft.

Vestvæggen, der er delt af døren, smykkes mod syd af kirkens første præstetavle. Langs vestvæggen, på den anden side af døren, står orglet. Modelskibet, der godt nok ikke længere findes i kirken, var også placeret i den nordvestlige ende.