Da kirken fik et tårn

I 1525 blev der bygget et tårn og et sengotisk våbenhus til den eksisterende kirke. Man genbrugte en del af kampestenene fra den nedbrudte vestmur til tårnet, men ellers blev nyskabelserne opført i mursten.

Tårnet blev bygget i den nye tids stil – den gotiske stil med spidsbuede vinduer samt udsmykket med kamtakker og blændinger, som det hørte sig til for byggekunsten i denne periode.

Grundplanen i 1525, hvor kirken er blevet udvidet med tårn og våbenhus.


 
Sammenblanding af to stenarter

En del af tårnets underdel er bygget i kampesten, overdelen er bygget af mursten. Denne sammenblanding af materialer skyldes, at man genbrugte kampestenene fra vestmuren.

Copyright

© Annedorte Vad 2011
Enlightenment Production