Dommedag

.

På østkappen i korhvælvet ses Kristus som verdensdommer. Hans overjordiske postion understreges af hans placering på regnbuen med fødderne hvilende på jordkloden.

Fra hans mund udgår skriftbånd med latinske ord: “venite b(e)n(e)dicti patris mei” – “kom, min faders velsignede” siger han til de frelste sjæle der står ved hans højre hånd, og “ite maledicti in ignem” – “gå, forbandede, til ilden” er beskeden til de fordømte der ses ved hans venstre hånd.

De frelste er klædt i smukke klæder, mens de fortabte er klædt i pjalter, det er en meget usædvanlig fremstilling, som regel er der repræsentanter fra alle samfundets lag i begge lejre eller alle er nøgne og dermed lige.

Copyright

© Annedorte Vad 2011
Enlightenment Production