Modelskibet

I Ballerup kirkes sideskib har der siden 1959 hængt en model af skoleskibet Georg Stage. Modellen er udført af Lods L. Bonde i skalaen 1:50. Modellen ligger højt i kvalitet og nøjagtighed i forhold til de fleste andre kirkeskibe i Danmark.

Skikken med at hænge skibsmodeller i kirkerne stammer fra tiden efter reformationen. Det er en skik der er mere udbredt i Danmark end i noget andet land. Der hænger omkring 1000 skibsmodeller i de danske kirker. Danmarks ældste vidnesbyrd er fra Helsingør, hvor regnskaberne fra 1560 viser, at domkirken havde udgifter til en skibsmodel. Den ældste bevarede model menes at hænge i Ho kirke ved Varde, modellen dér er fra omkring år 1600.

Ballerups modelskib blev skænket af Ane og Jens Larsen til minde om deres søn Lars Hansen Larsen, der døde i en vådeskudsulykke på Mallacca i 1931. Lars Hansen Larsens gravsted findes i det nordlige afsnit af kirkegården.

Copyright

© Annedorte Vad 2011
Enlightenment Production