Sankt Jakob

St. Jakob var sammen med sin bror Johannes og St. Peter blandt Jesus’ nærmeste apostle. Disse tre var også blandt de første apostle der led martyrdøden.

I den katolske tid var St. Jakob værnehelgen for Ballerup kirke. På kalkmaleriet ses han med sine attributter: Muslingeskallen i hatten og vandringsstaven i den ene hånd. I den anden hånd, holder han en bog. Han er afbildet i dialog med en knælende munk, måske Ballerup kirkes præst Niels Jensen, der donerede til kalkmalerierne og hvælvingerne.

Munkens bøn lyder: “Ora pro nobis, s(anc)te iacobe ap(osto)le d(omi)ni” – “bed for os, Sankt Jakob, Herrens apostel”. Hertil svarer St. Jakob: “Orate fideliter juvabo constanter” – “bed troligt, jeg vil altid hjælpe”.

Helgendag: 25. juli.

Copyright

© Annedorte Vad 2011
Enlightenment Production