Den gotiske stil

Den gotiske stil er blandt andet kendetegnet ved de store spidsbuede vinduer, som Ballerup kirke har et par stykker af i sydmuren. Disse vinduer erstattede de oprindelige små romanske vinduer. Dørene blev også bygget i gotisk stil med spidsbuen, og somme tider også med fladbuen, som det ses lige over døren på billedet af Ballerup kirkes indgangsdør..

..

.

.

.

.

.

.

Kamtakker og blændinger
Et andet gotisk stiltræk er kamtakker og blændinger. Begge dele blev brugt ved kirkens udbygning. Det et tydeligt at se blændingerne på Ballerup kirkes gavle, blændinger er de fordybninger der udsmykker murværket. Gavlmurens øverste kant kaldes kammen. På Ballerup kirke ses den som en trappeformet afslutning af murværket. En gavl med sådanne kamtakker kaldes også en trappegavl.

Copyright

© Annedorte Vad 2011
Enlightenment Production