Küchlers altertavle

Man ved ikke hvordan den oprindelige alterudsmykning har set ud. Men man ved, at der i slutningen af det 16. århundrede blev opsat en trefløjet katekismustavle, hvis hovedudsmykning var malede bibel- eller katekismuscitater. Det vides ikke hvornår denne altertavle blev fjernet. Men den ene fløj blev genfundet omkring år 1900 i en svinesti, hvor den blev brugt som vinduesskodde. Det er muligt at den har hængt i kirken indtil i 1848 hvor man anskaffede sig en ny altertavle, denne gang et maleri af Albert Küchler forestillende Kristi opstandelse.

Küchlers maleri fungerede som altertavle indtil 1885, hvor kirken blev restaureret. Dengang flyttede man maleriet, fordi man mente, at det dækkede for meget af de genfundne kalkmalerier. Med kirkens overgang til selveje i 1934 valgte man endnu engang at bruge Küchlers maleri som altertavle. Det gjorde man indtil 1959, hvor det blev flyttet til en placering på sideskibets østvæg. Her hang det indtil år 2000, hvor man ønskede at vinduet med glasmosaikkerne skulle stå fremme, maleriet blev derefter flyttet til dets nuværede placering på sydvæggen i skibets 3. fag.

Copyright

© Annedorte Vad 2011
Enlightenment Production