Oliemaleriet

Fra våbenhuset træder man ind i tårnets nederste del, der fremstår højt og nøgternt hvidt. Eneste udsmykning er et oliemaleri med et korsfæstelsesmotiv.
Motivet er ledsaget af følgende tekst:

Givet til Erindring om sal
Birkeskriver Terkildsen
Der døde den 10. Marts 1791

Det viser tilbage til perioden 1683-1803 da Ballerup var sæde for Birketinget i det daværende Kjøbenhavns Amt.

Copyright

© Annedorte Vad 2011
Enlightenment Production