Gud i himmelen

.

Gud ses omgivet af to engle. Den ene svinger et røgelseskar den anden spiller på et strengeinstrument.

På indskriften står der: “nate petita dabi qve vis, tibi nula negabo” – “Barn jeg giver dig de ønsker, du vil, dig vil jeg intet nægte”. Det er Guds svar på den dobbelte forbøn, der formidles til ham via Kristus, dette motiv er afbildet lige under hvælvet.

Copyright

© Annedorte Vad 2011
Enlightenment Production