Sankt Michael Sjælevejer

Ærkeenglen St. Michael står her i en gul kjortel og vejer en sjæl. En angstfuld forestilling for de fleste. Men det antydes, at han “snyder” til fordel for personen i vægtskålen ved at påvirke balancen – et synligt udtryk for Guds barmhjertighed. Under alle omstændigheder kommer de to smådjævle til kort. Men de ser nu også ganske fredsommelige ud, hvilket tilkendegiver at de er uskadelige. Gud har overvundet deres magt.

..

 

.

.

.

St. Michaels helgendag: 29. september.

For mere om djævle se hjemmesiden om Den synliggjorte djævel, et katalog om fremstillingen af djævelen i Danmarks kalkmalerier.

Copyright

© Annedorte Vad 2011
Enlightenment Production