Korsfæstelsen

.

Den døde Jesus hænger på korset. På hans venstre side ses den sørgende Evangelist Johannes. På Jesus’ højre side står hans mor Jomfru Maria med hænderne samlet i bøn.

Beretningen om Golgata findes i alle evangelierne. F.eks Johannes Evangeliet 19,16-17ff: “Så tog de Jesus med sig; han bar selv korset og gik ud til det sted (…) som på hebraisk hedder Golgatha, hvor de korsfæstede ham”.

Copyright

© Annedorte Vad 2011
Enlightenment Production