Arkitekturen

I den tidlige middelalder blev der opført flere end 2000 landsbykirker. Der er ikke overleveret nogle vidnesbyrd om hvem der lod kirkerne bygge, men man formoder det var tidens stormænd. Det er derfor nærliggende at formode, det var ejerne på godset Knardrup, der stod bag opførelsen af Måløv Kirke. Knardrup gods ligger kun få kilometer fra Måløv kirke, og var i Hvideslægtens besiddelse indtil 1286. Hvideslægten var en af de mest indflydelsesrige slægter i Danmarks middelalder.

Måløv kirke blev opført af rå kampesten i den typiske romanske stil i begyndelsen af 1100-tallet. Væggene i kirkens skib blev udsmykket med romanske kalkmalerier af Jørlundeværkstedet. Disse kalkmalerier er meget berømte i dag. I perioden 1460-1480 blev kirken genudsmykket med senmiddelalderlige kalkmalerier af Isefjordsværkstedet og de oprindelige kalkmalerier dækkedes. Denne bemaling fik dog ikke lov til at stå fremme længere end allerhøjest 40-50 år, for omkring år 1500 blev kirken udbygget og dens indre ændredes til den gotiske stil med overhvælvede lofter, der blev udsmykket med en tidssvarende dekoration. Senere i 1500-tallet ændres denne udsmykning til en renæssanceornamentik.

I de følgende århundrede sker der ikke de store ændringer på kirkens udseende. Hvælvingernes pres på skibets mure gjorde dog, at en ommuring af vestgavlen og -hjørnerne blev nødvendig. I 1737 blev korets østgavl ommuret. I 1700-tallets slutning, eller måske omkring 1800-tallets begyndelse, blev kirkens indre kalket hvidt, og sådan fremstod den indtil 1937 hvor man ved et tilfælde genfandt den romanske udsmykning og derefter valgte at lade kirken føre tilbage til denne oprindelige stil ved en omfattende restaurering i 1938-1939.