Bispehelgen

Triumfbuens sidealternicher indeholder hver et andagtsbillede. Under hver af nicherne har der været et muret alter som man kunne bede ved. 

I den søndre sideniche findes en Bispehelgen, som det ikke er muligt med sikkerhed at identificere. Det lyse bånd, der ligger hen over hans skuldre og hænger ned foran hans bryst, viser at han er ærkebiskop. Han er klædt i en grøn kåbe, han har glorie, men ingen bispehue på. I højre hånd holder han en stav, i den venstre en bog.

Billederne i sidealternicherne blev genfundet i 1922, da man brød tilmuringerne ned. Motivet af Maria med Jesusbarnet i den nordre sidealterniche fik lov til at stå fremme, da det var særdelse godt bevaret. Men billedet af Bispehelgenen blev anset for værende i for dårlig stand, og nichen blev muret til igen. I 1937, da man ved et tilfælde fandt den senmiddelalderlige udsmykning, blev det besluttet at restaurere kirkens kalkmalerier, og nichen blev genåbnet og restaureret. Grunden til at motivet i den søndre sidealterniche er så meget dårligere bevaret end det i den nordre sidealterniche, skyldes de store temperatursvingninger kirkens sydside udsættes for. Temperaturen på kirkens nordsiden er derimod mere konstant, og kalkmalerierne i den side er derfor bedre bevaret.