Triumfbuen

Åbningen ind til koret kaldes for triumfbuen. I romansk tid så triumfbuen ud som den gør i dag: høj, smal og afsluttet af den halvcirkulære rundbue. Triumfbuen er udsmykket med kalkmalerier der forestiller to gammeltestamentlige konger.

I 1500-tallet udvidede man triumfbuen. Man gjorde den lavere og bredere og gav den en spidsbuet afslutning (som buen ind til tårnet). Derved ødelagde man den nederste del af den kalkmalede udsmykning. Ved restaureringen i 1938-39 førte man buen tilbage til sit oprindelige udseende, så meget som det var muligt, men den nederste 2/3 af kalkmalerierne var dog gået tabt for altid.