Abraham

Længst mod vest i nordvæggens nederste figurfrise findes resterne af en symbolsk Paradisfremstilling, hvor Abraham sidder med de frelste sjæle i skødet. Af Abraham ses kun hans glorieomkransede hovede og noget af hans overkrop. Klædet hvori de frelste sjæle opholder sig kan svagt anes.

På hver side af Abraham er der malet et træ, omend træet mod øst i dag fremtræder som en mærkeligt rodet kontur. Det skyldes, at der oprindeligt var valgt et andet billedprogram hvori der indgik en spillende person. Personen med strengeinstrumentet blev dog aldrig færdiggjort, for man valgte i stedet at fremstille Abraham siddende mellem to træer. Det der ses til højre for Abraham er kalkmalerens fortegninger til både den spillende person og til træet. Det ser rodet ud, fordi de er tegnet oven i hinanden.

Et tårn angiver at scenen skifter. Men næste scene blev ødelagt, da man i senmiddelalderen udvidede vinduerne. Man kan dog stadig se en kvinde i fornemme klæder. Hovedet og de røde strømpeben, der ses foran hende, viser at der engang har stået en mand. Ingen af de to personer har glorier, de er altså verdslige, og det er derfor nærliggende at tro det kunne være et stifterpar, altså et portræt af dem der har betalt for udsmykningen af kirken.