Maria med Jesusbarnet

Triumfbuens sidealternicher indeholder hver et andagtsbillede. En fremstilling af  Maria i nord og en Bispehelgen i syd. Under hver af nicherne har der været et muret alter.

Jomfru Maria med det lille Jesusbarn på armen er malet i en næsten ren byzantinsk stil, der er sjælden herhjemme, og derfor er motivet så berømt. Maria er klædt i en byzantinsk kvindedragt, og hun bærer en form for hovedbeklædning. Jesusbarnet har en hvid kjortel og en grønlig kappe på.

Læg mærke til de to personers hænder. Maria viser hen til det lille vidunder, der selv løfter hånden i en velsignende gestus. Dette er en stort set uforvansket version af de Hodegetria-motiver der findes i den byzantinske kunst. Navnet Hodegetria henviser til Marias gestus, og betyder Vejviserinden eller Vejlederinden. Billedet er fuldt af autoritet og forholdet mellem moderen og barnet er enestående majestætisk og udtryksfuldt. Der er en dyb betydning i motivet; Maria viser menneskene barnet, der gennem hende er kommet til jorden for at frelse den.

Mariamotivet har altid været overordentligt godt bevaret. Forgyldningerne i motivet er den originale romanske.

Det murede alter under hver af nicherne blev fjernet da kirken blev restaureret i 1938-1938.