Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Måløv kirke stammer fra to forskellige perioder. De ældste er fra begyndelsen af den romanske tid, omkring 1150-1175 da kirken blev bygget. De yngste er senmiddelalderlige fra 1460-1480. Både de romanske og de senmiddelalderlige kalkmalerier er malet i to fortællende figurfriser. De romanske er adskilt af en mørk rød bort, de senmiddelalderlige af en zig-zag bort. Som afslutning på den øverste billedfrise er der malet et bredt bånd med geometriske mønstre – en såkaldt kronfrise. Nedefter afsluttedes billedrækken også af et bredt geometrisk mønstret bånd, dette kaldes en fodfrise. Den er fælles for de to perioder, omend mønstret er forskelligt.

Placeringen af kalkmalerierne

Oprindeligt var samtlige vægge i skibet dekoreret med udførlige billeddekorationer. I dag er udsmykningen kun fragmentarisk bevaret. Resterne af de romanske kalkmalerier findes i korbuen, på triumfvæggen, i sidealternicherne og på nordvæggen. Resterne af de senmiddelalderlige kalkmalerier findes på sydvæggen, hvor det ikke var muligt at fremdrage den romanske udsmykning, da den var for dårligt bevaret. 

Tidligere lagde man mere vægt på helheden af udsmykningen end på bemalingens originalitet, når man restaurerede. Det var almindeligt, at man opmalede motiverne og rekonstruerede manglende partier. Dette er i modsætning til holdningen i dag, hvor kalkmalerierne betragtes som historiske levn, der helst skal stå uændret. Ændringer og tilføjelser bliver nu fjernet, og man får derfor en udsmykning der, som i Måløv kirke, fremstår temmelig fragmentarisk.

De romanske kalkmalerier

De senmiddelalderlige kalkmalerier

Udsmykninger gennem tiden

Den kalkmalede udsmykning, er et resultat af flere forskellige udsmykninger og restaureringer, der er blevet udført gennem tiden. I senmiddelalderen valgte man at overmale de romanske kalkmalerier med en ny udsmykning, man dækkede Jørlundeværkstedets kalkmalerier med Isefjordsværkstedets omkring 1460-1480. Allerede i begyndelsen af 1500-tallet, altså blot 20-40 år senere ændrede man kirkens romanske udseende drastisk. Man overhvælvede skibets loft, fjernede de senmiddelalderlige kalkmalerier, og dekorerede i stedet kirken med nogle ornamentale udsmykninger, så kirken blev mere moderne og tidsvarende. Senere måtte disse kalkmalerier vige pladsen for en renæssance udsmykning. I slutningen af 1700-tallet, eller måske omkring 1800-tallets, begyndelse skiftede moden endnu en gang, og kirkens indre blev kalket hvidt. Således fremstod det indtil 1938-39, hvor det, ved en omfattende restaurering, blev ført tilbage til sit romanske udseende, så meget som det var muligt.

Udsmykningens kronologi

  • 1100 kalkmalerier af Jørlundeværkstedet
  • 1460-1480 kalkmalerier af Isefjordsværkstedet
  • 1500 hvælvinger med ornamentale dekorationer
  • 1600-tallet renæssanceudsmykning
  • 1780-1820 kirkerummet kalkes hvidt
  • 1938-1939 tilbageførelse til den romanske stil i det omfang det er muligt