Oliemaleriet

Maleriet der hænger overfor orglet i kirkens tårnrum er malet af Christian Andreas Schleisner. Det blev opstillet i kirken i 1863 og udgjorde indtil 1939 altertavlen i kirken.

Maleriet forestiller Jesus’ bøn i Gethsemane Have. Jesus knæler i motivets forgrund, han er klædt i hvidt og rødt. Lysskæret omkring hans hoved illuderer en glorie. På rammen under billedet er Jesus’ ord gengivet med et citat fra Bibelen (Matt. 26,39): “Min Fader, er det muligt, da gaae denne kalk fra mig. Dog ikke som jeg vil, men som du vil”.

Siden restaureringen af kirken i 1939 har maleriet været anbragt på dets nuværende plads på tårnfagets nordvæg, over for orgelet; flytningen er sikkert gjort ud fra den betragtning, at dette maleri ikke rigtigt hører til i det romansk udseende kirkerum.

Motivet “Bønnen i Gethsemane have” findes også i det senmiddelalderlige kalkmaleri.