Den romanske kirke

Den romanske kirkes er ganske enkel, den består blot af skib og kor. Skibet var menighedens del, hvorimod koret var forbeholdt præsten. Væggen der adskiller de to rum kaldes triumfvæggen, og det var her de fineste kalkmalerier blev malet. Måløv kirkes vægge blev udsmykket med kalkmalerier malet af Jørlundeværkstedet, et dygtigt kalkmaleriværksted, der har udsmykket adskillige andre kirker på Sjælland.

Taget var et saddeltag. Loftet har været et fladt bjælkeloft i stil med det nuværende. Det er uvist om kirken oprindeligt var kalket, men i dag er den romanske del af Måløv kirke hvidkalket.

De romanske vinduer

Den romanske kirkes vinduer var små og højtsiddende. I Måløv kirke var der tre vinduer i koret, et i hver ydervæg, mens der i skibet var to vinduer på hver langsside, som var placeret cirka 1/3 fra hver endevæg. På nordsiden af kirken ses de romanske vinduer stadig, selvom de i dag er blændende.

.

De romanske vinduer er let genkendelige. De er små, rundbuede og sidder højt placeret, man kan ikke stå på gulvet og se ud af dem, dertil sidder de alt for højt. Den skrå kant der omkranser de små romanske vinduer kaldes smigen – den sørger for at der kommer mere lys ind i kirken, end et så lille vindue ellers ville tillade.

På kirkens sydside er der i dag gotiske vinduer, men man kan dog ane den øverste del af det vestligste romanske vindue lige over våbenhusets tag.

.

.

Indgangsdørene

Kirken havde to indgangsdøre. Kvinderne brugte norddøren mens mændene brugte døren i syd. Indenfor sad kønnene adskilt. Der har formodentlig været murede bænke langs skibets vægge. Kvinderne sad i nordsiden, mens mændene sad i sydsiden af kirken. 

Kvindernes indgang blev blændet allerede i middelalderen, formodentligt omkring år 1500 sammen med opførelsen af våbenhuset. På kirkens nordside ses konturerne af den blændede norddør. Døråbningens oprindelige udseende er let genkendeligt, for både dørkarmene og den rundbuede afslutning foroven er stadig meget tydelig. Indenfor, mellem de bagerste af bænkerækkerne på skibets nordre langvæg ses det også tydeligt hvor norddøren var placeret. Den fremstår i dag som en dyb fladbuet niche i muren.

Konturerne fra den oprindelige døråbning findes i nichens bund. Det ses at døren var høj, smal og afsluttet i den halvcirkulære rundbue foroven.