De senmiddelalderlige kalkmalerier

Omkring 1460-1480 blev alle skibets vægge dækket af nye kalkmalerier. Disse blev udført af Isefjordsværkstedet. Da man valgte at lade kirken genudsmykke, sagde man samtidig farvel til de romanske kalkmalerier, for de blev malet over af de nye billeder. Af de senmiddelalderlige kalkmalerier, der oprindeligt dækkede alle skibets vægge, er kun en enkelt gruppe bevaret. Den er placeret på sydvæggen. Billedfortællingen læses fra øst mod vest, altså den traditionelle læseretning fra venstre til højre, først læses øverste frise, derefter den nederste. Kalkmalerierne fortæller Jesu lidelseshistorie, den er desværre kun fragmentarisk bevaret.

I øverste frise ser vi Bønnen i Gethsemane have, Judaskysset og tilfangetagelsen. I den nederste billedfrise ses korsfæstelsen. Scenen til venstre herfor består i dag kun spredte farvefragmenter, men må have været en fremstilling af korsebæringen.

På nordvæggen var der også kalkmalerier af Isefjordsværkstedet, de blev fjernet da man valgte at fremdrage Jørlundeværkstedets kalkmalerier fra 1100-tallet.