Korsfæstelsen

I den nederste billedfrise ses Golgatha. Jesus hænger på korset, blodet flyder fra hans sår, og hans hoved er let bøjet. Jomfru Maria står på hans højre side, Apostlen Johannes på hans venstre. Den gode røver ses hænge på korset bag Maria, den onde røver, der har hængt bag Johannes, er helt forsvundet.

Over Jesus’ kors ses et skriftbånd hvorpå der står: “ihs nazareno iudeorum” – “Jesus fra Nazareth, Jødernes konge”.

.
Scenen til venstre for Golgathascenen består i dag kun spredte farvefragmenter, man ser blandt andet noget af en soldats ben, det må have været en fremstilling af korsebæringen, der har været her.