Orglet

Kirken fik i 2001 nyt orgel! Det gamle var blevet kasseret, selvom det i orgelmæssig sammenhæng kun havde den beskedne alder af omkring 45 år.

Grunden til at det havde fået dødsstødet, var flere forhold:

  • For det første var orgelet oprindeligt ikke blevet lavet til specielt Måløv Kirke, så hverken arkitektur eller disposition kunne siges at være indrettet til kirkens forhold.
  • For det andet var det umuligt at få orgelet til at stemme på grund af de fysiske forhold
  • For det tredje var instrumentet efterhånden godt slidt, og bedømmelsen var, at selv en grundig hovedreparation ikke ville kunne betale sig!

Derfor gik menighedsrådet i gang med at undersøge mulighederne for at anskaffe sig et nyt instrument. Det antog Per Kynne Frandsen som konsulent, da man havde været meget glad for hans arbejde i forbindelse med det gamle orgel.

Efter flere ekskursioner rundt om på Sjælland, hvor man hørte og så på mange forskelligartede løsninger, besluttede man sig omsider for at lade Carsten Lunds Orgelbyggeri om at komme med et tilbud på kirkens ny orgel.

De kriterier, der blev lagt til grund for disposition, var følgende:

  • Orglet skulle først og fremmest være et liturgisk instrument, idet hovedopgaven vil være at spille til gudstjenester og andre kirkelige handlinger.
  • Endvidere skulle orglet være velegnet som akkompagnementsinstrument for at kunne støtte og videreudvikle korarbejdet og det øvrige musikliv ved kirken.
  • Orgelet skulle have en stor dynamisk spændvidde, idet kirkens akustik ændres voldsomt fra at være næsten tom til en helt fuld kirke.

Der blev truffet aftale med arkitekt Rolf Graae om at tegne orgelfacaden. Desværre nåede han ikke at fuldføre på grund af sin pludselige død. Hans ideer om at placere orglet på vestenden i tårnrummet med en åbning af et gammelt vindue i sydsiden til følge blev dog fulgt for at få en optimal placering, såvel arkitektonisk som musikalsk.
Carsten Lund ville gerne tegne orgelet selv og tog et naturligt udgangspunkt i kirkerummets overvejende romanske strenge linjer. Udsmykningen består enkelt af røde felter, der modsvarer facadepibernes øvre linjer og felterne bag ved de største facadepibers pibefødder, samt forgyldte labier og cymbelstjerne.

Efter en grundig gennemgang af mulige dispositioner med den til rådighed værende plads, endte man med med et orgel på seksten stemmer og en transmission fordelt på to manualer og et pedal. De to manualværker har hver syv stemmer, og pedalet to samt en transmitterende stemme. Orglet har fantastisk stor dynamik blandt andet på grund af en særdeles effektiv svelle.

Orglets fulde disposition kan læses nedenfor:

HV:    Blokfl 8′, Principal 8′, Voce umana 8′, Oktav 4′, Trompet 8′, Oktav 2′, Mixtur IV,

SV:    Fugara 8′, Gedakt 8′, Rørfløjte 4′, Nasat 2 2/3′, Gemshorn 2′, Terts 1 3/5′, Obo 8′

PV:    Subbas 16′, Gedaktbas 8′ (delvis transmission fra subbas), Fagot 16′,

Koblinger:    SV – HV, SV 16′ – HV, HV – PV, SV – PV, HV 4′ – PV

Cymbelstjerne

Tremulant for hele orgelet