Sidealternicherne

På hver side af triumfbuen er der en sidealterniche. Mod nord findes den meget berømte Mariafremstilling og mod syd ses fremstillingen af en for os ukendt bispehelgen. Motiverne er andagtsbilleder, og hører derfor ikke direkte sammen med resten af triumfvæggens billedfortælling. Foran hver af nicherne har der været et muret alter, som man kunne bede ved.

Motiverne er malet i halvfigur på blå baggrund. Langs nichernes kant er der et geometrisk mønster bestående af ruder og T-figurer. Det kaldes en T-hagebort. Nedefter er motiverne indrammet af en bort i et andet slags geometrisk mønster kaldet en mæanderbort. Derunder er der malet et draperi – en udsmykning der skal ligne et vægtæppe.

Ingen af de to motiver har været overkalket. Men de har været skjult, for da man i senmiddelalderen ikke længere ønskede sidealterne, blev nicherne muret til. Malerierne blev genfundet i 1922 og siden da har Mariamotivet stået fremme. Motivet af bispen blev derimod anset for værende i for dårlig stand, og nichen blev muret til igen. Først i 1937 blev den søndre sidealterniche genåbnet og motivet restaureret.