Deesis

Midt på triumfvæggen, lige over korbuen, sidder Kristus på regnbuen med fødderne på jordkloden. I venstre hånd har han en bog mens hans højre hånd er løftet til velsignelse. Han er klædt i en hvid dragt, hvorover han har en rød kappe.

På Kristi højre side står Jomfru Maria i en byzantinsk kvindedragt og på hans venstre ses Johannes Døberen. De rækker begge hænderne bønfaldende frem og beder ham om at vise menneskene nåde. Denne slags motiv hvor Maria og Johannes går i forbøn for menneskene kaldes Deesis og kendes fra den byzantinske kunst. Deesisfremstillinger forekommer kun sjældent i Danmark.

Som øvre afslutning på motivrækken ses et bånd af geometriske mønstre, dette kaldes en kronfrise. Kronfrisen i Måløv kirkes romanske kalkmalerier består af skiftevis et hagekorsmønster og halvportrætter af hellige personer, det peger på en påvirkning fra Byzans. Den senmiddelalderlige kronfrise er ikke længere synlig.