Pilatus

Længst mod vest i nordvæggens øverste frise står Pilatus, der symbolsk vasker sine hænder, mens Jesus føres bort efter forhøret, hvor han blev dømt til korsfæstelse.

Forrest i motivets venstre del ses et firkantet bord hvorpå der står en skål. Pilatus holder sine hænder ind over skålen, mens en tjener hælder vand over dem. Tjeneren bærer en knækort klædning, Pilatus er klædt i en rød dragt og en kegleformet hat.

Til højre i billedet bliver Jesus ført væk af to tjenere. Jesus er klædt i en hvid underklædning hvorover han har en rød kappe. De to tjenere er iført knækorte dragter. Den forreste trækker Jesus ved et reb, der er bundet omkring hans hænder, mens den bagerste skubber ham fremad. Scenen er indrammet af tårne; det viser os at handlingen foregår indendørs.