Alteret

Kirkens alter er af egetræ. Det blev opstillet i kirken i 1939. Det er et moderne alter med en meget enkelt udformning. Ved alterets bagkant er der anbragt en lav opsats med et udskåret citat fra Matthæusevangeliet. “Kommer hid til mig alle, som arbeide og ere besværede, og jeg vil give Eder hvile” (Matt. 11,28).

På forsiden ses et forgyldt Kristusmonogram. De græske bogstaver – Khi & Rho betegner Kristus. Alfa og Omega tegnene betyder, at Kristus er begyndelsen og enden.