Triumfvæggen

Væggen mellem kor og skib kaldes triumfvæggen, på den placeres de vigtigste kalkmalerier, for det er dem menigheden ser når den kigger mod kirkens helligste rum – koret.

I Måløv kirke findes en Deesisfremstilling lige over triumfbuen, der er triumfvæggens mest centrale og hellige plads. Mod nord ses Golgatha, og mod syd Opstandelsen. I triumfvæggen er der desuden to sidealternicher, under hver har der været et muret alterbord, man kunne bede ved. I den nordre findes en Mariafremstilling og i den søndre en Bispehelgen.

I 1500-tallet fik Måløv kirke hvælvinger, som det var moderne. Disse har også været besmykket med kalkmalerier, men på et tidspunkt blev de overkalket, formentlig i løbet af 1800-tallet, hvor det hvidkalkede kirkerum var moderne. Sådan stod kirken indtil man i slutningen af 1930’erne fjernede hvælvingene og fremdrog kalkmalerierne.